balog3

"VIP paneel toepassingen voor Bouw & Transport"

Maatwerk

R&D

De is Ba-log ontwikkeld sinds 2003 actief toepassingen voor VIP paneel. Eerst met een focus op de geconditioneerd transportsector, al snel gevolgd door de bouwsector. Verschillende methodes voor verwerking -zonder isolerend rendementsverlies- zijn uitvoerig getest, gedocumenteerd en inmiddels succesvol toegepast. Ba-log is daarbij verschillende R&D samenwerkingen aangegaan, waaronder met ESA (Euopean Space Association), THALES en TNO die als testpartner de ongekend hoge isolatiewaardes keer op keer beproefd heeft.

kenniscentrum

Ba-log’s research & development is voornamelijk gefocussed op materiaal combinaties in sandwich constructies. De kennisbank die Ba-log heeft omgebouwd voorziet in een compplete range aan functionele of estehische verwerkings-(sandwich)constructies waarbij de integriteit van de VIP panelen 100% geborgd blijven. Gebruik van adhesieven, protective composites ,eigenschappen bij specifieke materiaal diktes, isolatiewaarden, geprognosticeerde levensduur, alle denkbare waarden zijn beschikbaar binnen het Ba-log kenniscentrum.

Maatwerk  

Ba-log onderzoekt en ontwikkeld ook in opdracht. Met toepassing en behoud van VIP isolatiewaarden als vertrekpunt worden wisselende materiaal combinaties getoetst op duurzaamheid en performance:

Glas, hehard,ballistische uitvoering, geemailleerd  onderhoudsarm 
Hout : gecoat geimpregneerd constructief 
Staal: gemoffeld geeloxeerd gelakt beschermend
Aluminum: brut, gemoffeld, gelakt, esthetisch
Aluminium Composiet Paneel : PVDF coating, constructief, high impact beschermend
Volkernmateriaal  (Trespa): multi color esthetisch
EPS: Sierpleisterbasis 
XPS: betegel basis
PUR: constructieve aanvulling
Rubber: geluiddemping vloer 
Kunststof Recyclede Plaat: impact bescherming

MEER INFO

 •   Meer weten over maatwerk & product
  ontwikkeling? Bel +31 345 617697

veel geleverde sandwich constructies:   

 •  

  VIP gevels 01 01
  VIP HSBdaken 01 01 01
  VIP vloer 01
  VIP containers 01