balog3

"VIP paneel toepassingen voor Bouw & Transport"

Visie & filosofie

De beste VIP / Vacupor toepassing ontwikkelen voor bouw en transport is een uitdagende propositie. Iets wat Ba-log sinds haar dagelijks waarmaakt. En met succes! De samenwerking met ESA (European Space Association) , het initieren en uitvoeren van test i.s.m. TNO en talloze andere onderzoeken naar gebruiksmogelijkheden maken Ba-log hét kennis centrum voor ontwikkeling & verwerking van VIP materialen.

Geschiedenis.

Sinds oprichting in 1996 opereert Ba-log als multi service bedrijf in logistieke producten voor (geconditioneerd) transport voor lucht- en scheepvaart, de levensmiddelen- en pharmaceutische industrie en horeca. Anno 2015 heeft Ba-log naast een standaard gamma een sterke focus op maatwerk producten. Bedenken, produceren en implementeren, uit één hand bouwend op decennia ervaring in de logistiek In 2007 – met de komst van het nieuwe bouwbesluit – werd al snel duidelijk dat VIP materiaal ook een bijzonder aantrekkkelijk alternatiefbiedt aan aan de bouwwereld. Voor Ba-log het moment om aanwezige expertise ook binnen de bouwereld beschikbaar te stellen. Iets wat heeft geresulteerd in een importeurschap van het Duitse Porextherm VIP materiaal dat in opdracht van Ba-log maatwerk produceert voor bouw en verbouwconcepten als ook logistieke oplossingen. Vanuit onze centrale vestiging in Arkel, en met ons multi-disciplinaire track-record houdt Ba-log strak vast aan haar interne waarden. Doordachtzaam en recht door zee. Iets wat duidelijk tot uiting komt in alles van intake tot executie en service.


 

Vacuum insulation panel

USP's

  • Hogere isolatiewaarden
  •  Tot 6 x minder materiaal nodig
  •  Op maat geleverd
  • Minder transport